เลสิก ผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ารับการรักษา

 

เพราะสายตาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้มันตลอดเวลา ทุกๆการมองเห็นมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิต การทำงาน หรือแม้แต่การสร้างความสุขให้แก่ตนเอง ทำให้คนเราทุกคนนั้นรู้สึกหวงแหนดวงตาของเรามากกว่าสิ่งใด เพราะหากวันหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ขึ้นมา ก็คงทำให้ทุกอย่างในชีวิตไม่สดใสเหมือนดังเดิม

ผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ารับการรักษาความผิดปกติทางสายตาด้วยการทำเลสิก

ผู้ที่สามารถทำเลสิคได้คือ ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จนถึงอายุสูงสุดได้ไม่เกิน 65 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะต้องไม่มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

1. ไม่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย โรคตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น เนื่องจากเป็นความผิดปกติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างภายในกระจกตา ทำให้กระจกตามีรูปร่างผิดปกติ

2. ผู้ทีมีปัญหากระจกตาบางมากๆ หรือความหนาของกระจกตาไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับระดับความผิดปกติของสายตา ไม่สามารถทำเลสิคได้ นอกจากนี้การที่มีกระจกตาเหลือน้อยไปก็อาจเกิดอันตรายได้อีกในภายหลัง แต่แล้วแต่เครื่องมือที่แต่ละศูนย์ หรือโรงพยาบาลจะใช้เครื่องมือใช้ด้วย รุ่นของเครื่องมือทีใช้ก็มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน บางรุ่นทำแล้วเสียเนื้อกระจกตาน้อย บางรุ่นเสียมากกว่า เป็นต้น

3. ไม่มีโรคทางร่างกายอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren’s syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ หรือเบาหวาน ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี สำหรับกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษาคนใดที่มีโรคประจำตัวอยู่ ควรแจ้งรายละเอียดของโรคนั้นๆให้แพทย์ทราบก่อนล่วงหน้า

4. ผู้เข้ารับการรักษาไม่ควรทานยารักษาสิวในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret เป็นต้น โดยหากท่านกำลังเข้ารับการรักษาสิวและจำเป็นต้องทานยากลุ่มนี้อยู่ ควรจะต้องหยุดยาดังกล่าวก่อน หรืออาจจะต้องรอรักษาสิวให้หายก่อน เพราะยากลุ่มนี้มีผลที่จะทำให้ผลการตรวจวัดค่าสายตาคลาดเคลื่อน ยาเหล่านี้มีผลให้เยื่อบุต่างๆภายในร่างกายแห้งช้ากว่าปกติ ซึ่งมีผลรวมถึงผิวกระจกตา ที่อาจมีผลระหว่างการรักษาด้วยการผ่าตัดนี้ด้วย และถ้าหากต้องการจะทำเลสิกจริงๆ คุณควรหยุดกินยาก่อนที่จะเข้ามาตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนการได้รับการผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือน

5. สตรีมีครรภ์ หรือมีแผนการตั้งครรภ์ ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ เพราะเนื่องจากสตรีมีครรภ์จะอยู่ในช่วงที่โฮรโมนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ค่าสายตาอาจจะคลาดเคลื่อนได้ และการทำเลสิกจะต้องมีการใช้ยาหยอดตาและต้องทานยา ซึ่งอาจจะกระทบต่อบุตรในครรภ์ หรือทารกที่กินนมแม่ หากต้องการรักษาจะต้องเป็นช่วงหลังการผ่าตัดไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ส่วนสตรีที่มีบุตรแล้ว จะต้องรอให้มีประจำเดือนอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกันเสียก่อน จึงจะสามารถเข้ามารับการรักษาได้

หากท่านใดที่สนใจอยากทำเลสิก เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ศูนย์เลสิกที่มีประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า 19 ปี พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากล และนอกจากนี้ การเตรียมร่างกายให้พร้อมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผลการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทำเลสิกที่ https://goo.gl/p8RYBk