การทำเลสิก คืออะไร และดีอย่างไร

การทำเลสิก คือ การรักษาความผิดปกติทางสายตา สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ การทำเลสิค ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัย นอกจากการใส่แว่นตาหรือใส่คอนแทคเลนส์  เลสิก คือการใช้เอ็กซ์ไซเมอร์เลเซอร์ เปิดกระจกตาซึ่งจะทำให้สามารถแยกชั้นกระจกตาให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ว่างแผนไว้และ ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวม แล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิม

เอ็กซ์ไซเมอร์เลเซอร์ เป็นลำแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงแสงอัลตราไวโอเลต และเป็นลำแสงชนิดเย็นที่มีพลังงานสูงสามารถกำหนดความละเอียดในการเจียรกระจกตาได้ดี และตัดกระจกตาให้บางลงได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ก่อให้เกิดความร้อนหรือผลข้างเคียง มีความปลอดภัยและมีประสิทธิ์ภาพสูง การทำเลสิกจึงป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัย และยังเป็นการรักษาสายตาผิดปกติอย่างถาวร

การรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิค ใช้เวลาในการผ่าตัดและพักฟื้นสั้น สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัด แต่จะไม่ชัดเท่าไร  บุคคลที่เหมาะสมจะรักษาด้วยวิธีทำเลสิคนี้ ต้องมีปัญหาในการสวมใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ในการประกอบอาชีพหรือชีวิตประจำวันที่ไม่คล่องตัว  ไม่มีโรคของกระจกตาและโรคตาอย่างอื่นที่รุ่นแรง ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมลูก และต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ค่าสายตาคงที่อย่างน้อยหนึ่งปี ผู้ที่รักษาด้วยเลสิกจึงต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดและถุกต้อง

ดังนั้น การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดการทำเลสิคจึงเป็นอีกทางที่จะเปิดอิสระแห่งการมองเห็นและลดการพึ่งพาแว่นตา คอนแทคเลนส์ อีกยังเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ คล่องตัวในการทำสิ่งต่างเช่น ออกกำลังกาย และใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

สำหรับใครที่มีปัญหาสายตาทำเลสิกถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา หากใครสนใจทำเลสิคของแนะนำที่ศูนย์เลสิคครบวงจร Laser Vision ที่มีเครื่องมือในการทำเลสิก และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลสิกโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่ารักษาด้วยการเสลิคไปแล้วสายตาคุณจะกลับมามองได้ชัดเจนอีกครั้งด้วยการทำเลสิค